Че склонността към мигрена се предава от родители на деца е отдавна известен факт. Наследственият фактор е толкова силен, че дори само един от родителите да има хронична мигрена, цялото поколение може да унаследи заболяването. За изявата на мигрена и отключването на мигренозни пристъпи обаче допълнително допринасят и някои фактори на средата.

Роля на генетичния фактор за унаследяване на различните типове мигрена

Мигрената има най-разнообразни изяви и се проявява в различни форми. Основно се разглеждат 2 типа мигрена:

– мигрена с аура

– мигрена без аура

И за двата типа има данни, че се предават в поколението. Много по-силна е обаче ролята на генетичния фактор за унаследяване на мигрена с аура.

За първи път генетичната зависимост е установена преди години, при изследване развитието на т.нар. хемиплегична мигрена. Тогава е установено, че за предаване на това заболяване в поколението допринася унаследяването на 4 специфични гена. От тогава до сега са проведени допълнителни проучвания, които доказват, че за унаследяване на отделните типове мигрена допринасят общо около 13 гена. Повечето от тях са увредени гени, които нарушават проводимостта на определени нерви или влошават секрецията на някои невротрансмитери. Това прави мозъка по-възбудим от нормалното и повишава активността на някои негови центрове. Именно подобни неврологични нарушения пораждат силно главоболие и се разглеждат като сериозна причина за развитието на мигренозен пристъп.

Роля на генетичния фактор при избора на метод за лечение на мигрена

За успешното лечение на мигрена трябва да се разчита на 2 основни неща:

– намаляване влиянието на наследствения фактор

– намаляване влиянието на факторите на средата, отключващи пристъпите. Така може да се постигне ефективно облекчаване на характерните за мигрена симптоми.

Тепърва ще се насочват усилия към пълното изясняване ролята на всички замесени в унаследяването на мигрена гени. Тогава ще може да се създадат лекарства, с които да се намали или дори да се елиминира влиянието на тези гени. Само така заболяването ще може да се отъждестви като напълно лечимо. Дотогава обаче хората с мигрена ще трябва да разчитат на продукти за овладяване на отделните симптоми на мигрена и за оредяване на пристъпите й. Доказано е, че това помага за значително облекчаване на състоянието им, а добрата новина е, че такива продукти има и ефектът им е изключително позитивен.

Такъв продукт, отдавна наложен у нас, е Мигренон/Migrenon®. Той потиска химичните реакции, водещи до поява на мигренозно главоболие. Влияе добре на гладката мускулатура на мозъчните съдове и помага за оредяване на пристъпите. Това комплексно действие на Мигренон гарантира живот без главоболие и мигренозни пристъпи.

Ybilei_20-god_Borola_3

borola
0
Бихме се радвали на вашето мнение. Моля, коментирайте!x

Pin It on Pinterest

Share This