Рискът от мигрена е завишен при хората, които имат проблеми с теглото. Това показват обобщените резултати от 3 независими проучвания, проследяващи връзката между мигрената и теглото. Проучванията са проведени в САЩ, Италия и Австралия. Данните са събрани при проследяване състоянието на общо повече от 300 хиляди души в трите държави. Те са били разпределени в 3 близки по численост групи – съответно хора с нормално тегло, с поднормено тегло и със затлъстяване.

Мигрена и проблеми с теглото – научно доказаната връзка

Данните показват, че рискът от мигрена е повишен и при хората с поднормено тегло, и при хората със затлъстяване. Установени са и конкретни стойности на риска.

В сравнение с нормалното тегло:

  • поднорменото тегло увеличава риска от мигрена с 12%
  • затлъстяването увеличава риска от мигрена с 21%

Данните сочат, че споменатите съотношения на риска са най-високи при младите хора до 35-годишна възраст. С напредване на възрастта рискът от мигрена постепенно намалява.

Счита се, че резултатите ще помогнат на учените да дообогатят представата си за причините за възникване на мигрена. Според настоящата теория най-високият риск от мигрена, отчетен при хората със затлъстяване, се обяснява с определени химични съединения, които се освобождават от мастната тъкан и провокират пристъп на мигрена. Тяхната роля тепърва ще се доуточнява. За момента сигурни са две неща:

  • връзка между мигрената и теглото съществува
  • страдащите от мигрена, които имат проблеми с теглото, трябва да полагат грижи за нормализирането му

Рискът от мигрена може да се намали при успешно и трайно контролиране на теглото. Освен това нормализирането на теглото ще подобри и ефективността при лечение на мигрена, особено при страдащите от затлъстяване.

За траен контрол върху мигрената

Трайно облекчаване тежестта на мигрената и оредяване на нейните пристъпи осигурява природният продукт Мигренон/Migrenon®. Той може да се прилага самостоятелно или като логично допълнение към режима на хранене при хора с проблемно тегло.

Приемът на Мигренон носи позитивен ефект още в рамките на първите няколко месеца и ефектът се запазва за по-лесно овладяване на последващи пристъпи, както и за превенция на тяхната поява. Мигренон не показва странични ефекти. За постигане на оптимален ефект, особено при хора, изложени на провокиращи мигрената фактори като проблемите с теглото, се препоръчва консултация с лекар за установяване на необходимата доза Мигренон.

borola
0
Бихме се радвали на вашето мнение. Моля, коментирайте!x

Pin It on Pinterest

Share This