За мигрената отдавна е доказано, че е мултифакторно заболяване, което често се проявява и при деца. Именно проявите на детската мигрена са помогнали за разкриване ролята на много от провокиращите я фактори. Опитът с проследяването на случаите на мигрена при деца позволява на учените да заключат, че състоянието се влияе не само от генетичната обремененост, но и от редица психо-емоционални и поведенческите особености в детската възраст.

Мигрена при деца – причини

Досегашният опит. Проявите на мигрена при деца се изучават сериозно в последните години. В хода на задълбочените проучвания е доказана ролята на генетичния фактор за проявите на заболяването в детска възраст. Именно той, под влияние на някои фактори на средата, става причина за отключване на мигренозните прояви още в детска възраст.

Установено е, че при болшинството от децата с мигрена поне единият от родителите страда от заболяването. Силната наследствена връзка се обяснява с автоимунния характер на мигрената.

Модерните проучвания на мигрената при децата допълват познатите досега особености с нови данни. Счита се, че те ще са от полза за разработването на ефективни средства за ранното овладяване на състоянието.

Новите данни за особеностите на мигрена при деца. Днес много специалисти обръщат внимание на един интересен и досега неизследван факт. Отбелязва се сякаш магическата сила на доброто отношение и лекарската подкрепа за овладяване случаите на мигрена при децата. Според специалистите оказването на емоционална подкрепа на детето оказва също толкова позитивен ефект, колкото и подбора на правилни средства за лечение на мигрена. Благодарение на това наблюдение вече се знае, че в болшинството от случаите на мигрена при деца ролята на отключващ фактор играят някои психо-емоционални и поведенчески фактори. Най-силна роля сред тях има стресът.

Статистическите данни. Проучванията сочат, че най-често мигрена се диагностицира при деца между 5 и 8-годишна възраст. Това е периодът, в който детето напуска добре познатата среда в детската градина и започва училище. В този период стресът е най-силен. Поведенческите особености на много деца не им позволят да се адаптират бързо и много от тях развиват мигрена. Дори в отсъствие на генетична обремененост, стресът може да провокира мигрена, защото е доказано, че намалява прага на податливост на децата към мигренозните атаки.

Лечение на мигрена при деца

Разкриването на връзката между генетичните, психогенните, поведенческите причини и факторите на средата за поява на мигрена при деца изисква нов подход към лечението на заболяването. Необходимо е той да включва както медицинска, така и емоционална намеса. Само лекарската консултация може да помогне за правилното подбиране на терапевтичните мерки.

Важно за родителите е да знаят, че за овладяването на мигрена при децата може да се разчита и на изцяло естествени продукти. Доказана ефективност при мигрена, включително в детска възраст, има Мигренон/Migrenon®. Той съдържа партенолид като екстракт от Моминска вратига – природно и напълно безопасно “лекарство” за мигрена.

borola
0
Бихме се радвали на вашето мнение. Моля, коментирайте!x

Pin It on Pinterest

Share This