Страдате ли от Мигрена?

По време на главоболие имате ли следните усещания ?


Да
Не


Да
Не


Да
Не


Да
Не


Pin It on Pinterest

Share This