Ходът на годините в много отношения се разглежда като негативно събитие в живота на човека. Остаряването е съпроводено с отслабване силите на организма и по-лесна податливост към различни заболявания. Навлизането в по-късните етапи на житейския път обаче може да се разглежда като благодатен период за хората, засегнати от мигрена, често принудени да посрещат нейните тежки пристъпи.

Мигрената и възрастта

По различни данни само от 2 до 5% от възрастните хора са атакувани от мигрена. За сравнение ще отбележим, че почти 25% от хората до 50 години получават чести мигренозни пристъпи.

Мигрената може да се прояви по всяко време, а пик на изявите й се наблюдава около 40-50 годишна възраст. След този период при повечето хора пристъпите постепенно се разреждат във времето. Около две трети от засегнатите почти не получават мигренозни пристъпи след навлизане в шейсетте години. Дори при евентуалната им проява те са много по-редки, слаби и краткотрайни и много рядко са придружени от гадене, повръщане и други странични прояви.

Затруднението в пълното овладяване на мигрената при възрастните хора е свързано с това, че в този период повечето от тях приемат редовно различни лекарствени средства за терапия на хронични заболявания. Това поражда опасност от евентуални странични ефекти и взаимодействия между тези лекарства и други, приемани срещу мигрена. В такива случаи специалистите препоръчват прием на природни и безвредни продукти, които много успешно могат да помогнат за овладяването на мигрената.

Именно такъв продукт е Мигренон, който осигурява живот без мигренозно главоболие и е подходящ за всяка възраст.

borola
0
Бихме се радвали на вашето мнение. Моля, коментирайте!x

Pin It on Pinterest

Share This