Мигрената е често заболяване. През последните 20 години броят на засегнатите се е увеличил с 50%. Мигрената е първичeн тип главоболие, което преобладава сред младата, творческа възраст – между 25 и 55 години, по–често засяга жени, отколкото мъже – 3:1 (1). Болестността в България е 1,8% за мъжете и 8,0 % за жените (2).

д-р С. Иванова, ст.ас.
СБАЛНП „Св. Наум“ – София

Обикновено мигрената бива класическа (с аура), обикновена (без аура, при 85% от случаите) и други мигренозни нарушения, като например менструална мигрена.

Менструалната мигрена се дефинира като повтарящи се пристъпи непосредствено преди или по време на менструация.

Тя е свързана с понижено ниво на женския полов хормон естрадиол. Мигрената се характеризира с пристъпи на главоболие с продължителност обикновено от 4 до 72 часа. Болката е пулсираща и най-често е с едностранна локализация. В повечето случаи главоболието се придружава от гадене, повръщане, чувствителност към светлина и звук.

В последните десетилетия лечението на мигренното главоболие дава добри резултати поради предлагането на нови терапевтични възможности. Прилага се като индивидулно съобразено пристъпно лечение, така и профилактика за редукция на честотата, продължителността и интензитета на пристъпите от главоболие. Нерядко болката при мигрена нарушава качеството на живот на болния, води до инвалидизация, както и до директни и индиректни финансови загуби.

Приблизително 90% от мигренно болните имат средно тежка до тежка по интензитет болка, ¾ са с намалена възможност да извършват рутинна физическа активност по време на пристъп, а при 1/3 се налага постелен режим (3, 4, 5, 6). Проучване, проведено в Америка установява, че повечето пациенти са съсредоточени в лечението на мигренния пристъп и пренебрегват профилактиката (3, 4, 5, 6), която би могла да осигури контрол върху заболяването.

Поради фактът, че честотата на мигренните атаки и злоупотребата с аналгетици са рискови фактори за прогресия на заболяването се предполага, че профилактичното лечение може да намали риска за това (7, 8, 9, 10).

Prophylaxis sf muigraine_Site_html_m3a1f71c4

Макар че, нито един специфичен за профилактика на мигрена медикамент не е синтезиран, редица вещества доказват своята ефективност при прилагането им. Много от синтетичните лекарства, които се използват за профилактика на мигрена се препоръчват само при чести пристъпи – повече от 3 месечно или тежки пристъпи, предвид на страничните реакции на медикаментите. Това поставя въпроса за търсене на безопасна и ефективна профилактика на мигрена, така че да могат да се профилактират по-голяма част от пациентите с мигрена, а и деца с мигреноподобно главоболие. Сред тях се нареждат и някои продукти от растителен произход. Tanacetum parthenium е растителнен екстракт, използван предимно като профилактичен медикамент.

В България в момента висококачествен стандартизиран екстракт на Tanacetum parthenium се съдържа в продукта Migrenon.

Той се отличава по метода на извличане на активното вещество и фармацевтичната форма. Биологично активното вещество от екстракта е partenolid 430mcg. Специфичният процес на вакуум екстракция осигурява 25 пъти по-висока концентрация в сравнение със стандартното извличане. Специалната фармацевтична форма Solucaps осигурява бързо и цялостно усвояване на билогично активната съставка.

Migrenon потиска химичните реакции водещи до развитието на мигренозно главоболие, инхибира секрецията на серотонин, неутрализира сулфхидрилните групи на специфични ензими – основа на тромбоцитна агрегация (19, 25, 26). Има аналгетично и противовъзпалително действие, тъй като повлиява метаболизма на арахидоновата киселина, а именно инхибира фосфолипазата и простагландиновата синтетаза. Оказва дозозависима блокада на thromboxane B2 и leukotriene B43 (17, 18). Счита се, че най–вероятно неизвестна съставка от Tanacetum parthenium осъщесвява и селективна блокада на волтаж зависимите калиеви канали, което води до спазмолитичен ефект (20).

Migrenon е подходящ при мигрена и други главоболия:

  • за предотвратяване на пристъпите
  • за намаляване силата на болката
  • за намаляване гаденето и повръщането

Migrenon е ефективен както за предотвратяване, така и по време на мигренозен пристъп. За предотвратяване на пристъпите е необходим по-продължителен прием
Migrenon – дозировка:

  • По 1 – 3 Solucaps дневно, след хранене
  • Дозировката е индивидуална и се адаптира според тежестта на мигрената
  • По време на пристъп се приема по 1 капсула допълнително
  • По време на пристъп е уместно комбинирането му с други лекарства напр. аналгетици по преценка на лекуващия лекар

Migrenon при менструална мигрена се дозира по следния начин:
Приемът започва 3 дни преди очакваната дата на цикъла в дозировка по 1 solucaps 3 пъти дневно. Migrenon се преустановява 3 дни след приключване на кървенето в низходяща дозировка.

borola
0
Бихме се радвали на вашето мнение. Моля, коментирайте!x

Pin It on Pinterest

Share This