мигрена

Мигрената продължава да се разглежда като мистериозно заболяване, а неяснотите засягат основно факторите, които провокират мигренозното главоболие. Според една от теориите главоболието е защитен механизъм, с който мозъкът реагира на силните и опасни стресови фактори на средата, които могат да бъдат фатални за организма. Сред основните стресови фактори на заобикалящата ни среда се посочват атмосферните условия – температура, влажност, осветеност, налягане – изобщо това, което обобщено наричаме „времето“. Именно промените на тези фактори се считат за основни причини за поява на мигренозен пристъп.

Кои фактори на средата са ключови провокатори на мигрената според страдащите от нея?

Теорията за силната роля на атмосферните условия в отключване на мигренозните пристъпи се потвърждава от проучване сред хора с мигрена, които са били попитани кои фактори обострят пристъпите им. Ето какви са техните отговори:

– резки промени в атмосферното налягане – фактор, посочен от 70% от пациентите
– силен шум – също посочен от 70% от участниците в запитването
– ярко слънце и силна осветеност на средата – 60%
– прекалено сухо време – посочено от 50% от тях
– много високи или ниски температури – също 50%
– цигари и цигарен дим – 40%
– прекалено силни миризми – отключващ фактор, посочен от 60% от пациентите

Ясно се забелязва, че атмосферното налягане се посочва като отключващ мигрената фактор от болшинството от страдащите пациенти. За тях въздействието на този фактор е причина за затваряне вкъщи, невъзможност за каквато и да била социална активност и силно намалена работоспособност. Те са неспособни да извършват обичайните си ежедневни дейности за дълъг период от време. Съответно хората, които са по-чувствителни към промените в заобикалящата среда, много по-често страдат от мигренозни главоболия.

Какъв е изходът за хората с мигрена, които силно се влияят от атмосферните условия?

Страдащите от мигрена, чиито прояви силно се обострят при промени във времето, нямат особен избор на реакция. В голяма част от случаите се налага да ограничават дейностите си и да ги координират с „капризите“ на природата. Алтернативата се състои в откриване на средства, с които пациентите да намалят зависимостта си от околните условия и по-важното – да овладеят пристъпите на мигрената. Ключово условие за това е приема на доказано ефективни продукти като Мигренон. Той допринася за чувствително редуциране на пристъпите и намаляване на тяхната тежест. Приемът на Мигренон осигурява живот без мигрена и независимост от провокиращите я фактори на средата.

2656